Armando Palacio Valdés en Suecia

Marta y María (1883, svensk översättning 1895)
José (1885, svensk översättning 1900)
Don Julian Ribot. Hiertas Bokförlag Stockholm. 1912.

Palacio Valdés blev mycket uppskattad och översatt i utlandet. Hans Obras completas i 22 band utgavs med början 1924.

Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1138-39