Archivo de la categoría: Blasco Ibanez

Vicente Blasco Ibañez en sueco (1910-1936)

Vass och dy (Cañas y barro) (översättning Erik Staaff, Norstedt, 1910)
Förbannad jord (La Barraca) (översättning Adolf Hillman, Norstedt, 1919)
Spanjoren (La horda) (översättning Ella Svanberg, Holmquist, 1923)
Blod och sand (Sangre y arena) (översättning A. Berg (dvs Adil Bergström), Holmqvist, 1923)
Blod och sand (Sangre y arena) (översättning Bruno Lindholm, Norstedt, 1923)
Apokalypsens fyra ryttare (Los cuato jinetes del Apocalipsis) (okänd översättare, Bonnier, 1923)
I katedralens hägn (La catedral) (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1924)
I vinets bygd (La bodega) (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1924)
Alfonso XIII demaskerad (okänd översättare, Reuter & Reuter, 1925)
Flor de Mayo (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1925)
«När de döda befalla: ett kapitel ur novellen med samma namn» (översättning Ragna Aberstén). I Judisk tidskrift, 1928 (1), s. 231-240
De fyra ryttarna (Los cuato jinetes del Apocalipsis) (anonym översättning, Norden, 1932) Fulltext

Bruno Lindholm tradujo 4 obras:
Blod och sand (Sangre y arena) (översättning Bruno Lindholm, Norstedt, 1923)
I katedralens hägn (La catedral) (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1924)
I vinets bygd (La bodega) (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1924)
Flor de Mayo (översättning Bruno Lindblom, Norstedt, 1925)